Onenigheid

< ^ >

Onenigheid is het begin van ruzie, of dat kan het zijn.

Onenigheid is niet erg, als je samen een goede manier hebt gevonden om er mee om te gaan.

Wie mag waarover beslissen? Wanneer mag je er op rekenen dat er rekening met je gehouden wordt?

Eigenlijk is onenigheid niet erg. Je mag het best oneens zijn met een ander en een ander mag er anders over denken dan jij.

Eigenlijk is onenigheid alleen maar erg als je samen iets wilt doen.

Samen iets willen doen is een heel positief uitgangspunt.

Als je voor het samenwerken beseft dat je alleen samen kan doen waar je het samen over eens bent óf wat de ander volkomen onverschillig laat, dan speelt onenigheid geen rol.


==========================

< ^ >| relatieproblemen | omgangsregeling | ruzie | onenigheid | in de steek gelaten zijn | onbereikbaarheid | onbegrip | vervreemding | verwijdering | nooit meer willen zien | gemis | oud zeer | teleurstelling | belediging | spijt | onredelijkheid | eenzaamheid | straf | isolement | jaloezie | wraakgevoelens | gebrekkige communicatie | bezorgdheid | altijd het buitenbeentje zijn | wantrouwen | wrevel | woede | behoefte aan contact | geen behoefte aan contact | verantwoordelijkheid | niet anders kunnen | bemoeizucht | bedilzucht | verwaarlozing | hoop | aandacht | respect | verleden | toekomst | nu. |