Omgangsregeling

< ^ >

Bij een echtscheiding is een goede zorg voor de kinderen belangrijk. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders.

Goede informatie over omgangsregeling is te lezen op de afdeling kinderen van www.jemagalles.nl

In principe zijn kinderen geen partij in de confrontaties tussen de ex-partners. Ze zijn wel belanghebbend. Er zijn - het meest in het oog springend - allerlei uiterlijke zaken die in hun leven veranderen. Van de plek waar het bed staat tot wie ze naar school brengt. Van wie ze helpt met hun huiswerk tot wat ze eten. Het belangrijkste om te kunnen behouden voor de kinderen is echter een innerlijke aangelegenheid: de mogelijkheid tot een respectvolle omgang met zowel de vader als de moeder. Dat komt bij hoogoplopende emoties gemakkelijk in de knel.
lees verder op www.jemagalles.nl/familieproblemen/omgangsregeling.htm

< ^ >| relatieproblemen | omgangsregeling | ruzie | onenigheid | in de steek gelaten zijn | onbereikbaarheid | onbegrip | vervreemding | verwijdering | nooit meer willen zien | gemis | oud zeer | teleurstelling | belediging | spijt | onredelijkheid | eenzaamheid | straf | isolement | jaloezie | wraakgevoelens | gebrekkige communicatie | bezorgdheid | altijd het buitenbeentje zijn | wantrouwen | wrevel | woede | behoefte aan contact | geen behoefte aan contact | verantwoordelijkheid | niet anders kunnen | bemoeizucht | bedilzucht | verwaarlozing | hoop | aandacht | respect | verleden | toekomst | nu. |